پیش بینی هوای سنندج

40°c

16°c

صاف دربعدازظهر وزش باد در ارتفاعات وزش بادشديد و غبارمحلي

1398/04/27

پنج شنبه

41°c

17°c

صاف دربعدازظهر وزش باد در ارتفاعات وزش بادشديد و غبارمحلي

1398/04/28

جمعه

42°c

16°c

صاف تا کمي ابري در ارتفاعات افزايش دما گاهی وزش باد

1398/04/29

شنبه