پیش بینی هوای کامیاران

36°c

14°c

صاف دربعدازظهر وزش باد

1398/04/27

پنج شنبه

37°c

15°c

صاف دربعدازظهر وزش باد وزش بادشديد و غبارمحلي

1398/04/28

جمعه

38°c

15°c

صاف تا کمي ابري افزايش دما گاهی وزش باد

1398/04/29

شنبه