پیش بینی هوای بانه

33°c

17°c

صاف دربعدازظهر وزش باد

1398/04/27

پنج شنبه

34°c

17°c

صاف دربعدازظهر وزش باد وزش بادشديد و غبارمحلي

1398/04/28

جمعه

35°c

18°c

صاف تا کمي ابري افزايش دما گاهی وزش باد

1398/04/29

شنبه