پیش بینی هوای مریوان

15°c

1°c

صاف تا کمي ابري گاهی وزش باد همراه با افزايش دما دربعدازظهر افزایش ابر

1398/01/02

جمعه

17°c

3°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی افزايش دما دربعدازظهر وزش باد و افزایش ابر در اواخروقت رگبار باران

1398/01/03

شنبه

13°c

4°c

نيمه ابري تا ابري گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد در ارتفاعات بارش باران و برف و کولاک برف

1398/01/04

يکشنبه