پیش بینی هوای مریوان

29°c

12°c

صاف تا کمي ابري گاهی وزش بادشديد و غبارمحلي

1398/03/30

پنج شنبه

32°c

13°c

صاف تا کمي ابري گاهی وزش باد و افزايش دما و غبارمحلي

1398/03/31

جمعه

33°c

14°c

صاف تا کمي ابري گاهی وزش باد و غبارمحلي

1398/04/01

شنبه