پیش بینی هوای سنندج

35°c

14°c

صاف تا کمي ابري گاهی وزش باد و افزايش دما و غبارمحلي

1398/03/30

پنج شنبه

35°c

15°c

صاف تا کمي ابري گاهی وزش باد و افزايش دما و غبارمحلي

1398/03/31

جمعه

37°c

18°c

صاف تا کمي ابري گاهی وزش باد و افزايش دما

1398/04/01

شنبه