پیش بینی هوای سنندج

10°c

-°c

SUN

1397/09/20

شنبه

11°c

2°c

SUN CLOUDY

1397/09/21

يکشنبه

12°c

3°c

CLOUDS

1397/09/22

دوشنبه

11°c

2°c

CLOUDS

1397/09/23

سه شنبه

9°c

0°c

RAIN

1397/09/24

چهارشنبه

7°c

-1°c

SNOW

1397/09/25

پنج شنبه