پیش بینی هوای زرینه

32°c

11°c

صاف دربعدازظهر وزش باد

1398/04/27

پنج شنبه

32°c

12°c

صاف دربعدازظهر وزش باد وزش بادشديد و غبارمحلي

1398/04/28

جمعه

33°c

12°c

صاف تا کمي ابري افزايش دما گاهی وزش باد

1398/04/29

شنبه