پیش بینی هوای سقز

35°c

9°c

صاف دربعدازظهر وزش باد

1398/04/27

پنج شنبه

36°c

10°c

صاف دربعدازظهر وزش باد وزش بادشديد و غبارمحلي

1398/04/28

جمعه

37°c

11°c

صاف تا کمي ابري افزايش دما گاهی وزش باد

1398/04/29

شنبه