پیش بینی فصلی بارش و دمای استان کردستان

تاریخ ثبت: 1397/09/21 تعداد 83 بازدید از این خبر

افزایش 128 درصدیی بارش ها در کردستان نسبت به سال قبل، تا اسفند ماه بارش ها بیشتر از حد نرمال خواهد بود


باتوجه به پیش بینی های که از قبل شده بود مجموع بارش های فصل پاییز تاکنون در استان مناسب بود ه، بطوریکه میانگین بارش استان تا 11 آذر  153 میلی متر که در مقایسه با سال قبل تا این تاریخ 128 درصد افزایش و در مقایسه با میانگین بلند مدت 33درصد افزایش داشته است . اما با توجه به خروجی مدل های پیش یابی ،  پیش بینی فصلی مرکز ملی اقلیم شناسی مشهد و همچنین مرکز ملی اروپایی در بازه زمانی 10 آذر تا 9  اسفند ماه (  دسامبر2018 لغایت فوریه 2019  ) برای استان کردستان بارش ها  بویژه  برای اغلب مناطق استان وخصوصاً نوار غربی و شمال غربی بیشتر از نرمال پیش بینی شده است. ، درماههای دسامبر2018 لغایت فوریه 2019 (در بازه زمانی 10 آذر تا 9 اسفند) برای استان کردستان ، دمای هوا نرمال با گرایش افزایش نسبت به نرمال را  برای اغلب نواحی استان نشان می دهد . بااینکه بارش برف نسبت به سال گذشته بیشترخواهدبود ولی به دلیل جنوبی بودن عمده سامانه های بارشی و افزایش دمای پیش بینی شده سهم بارش باران در ادامه سال بیش از نرمال خواهد بود.  لازم به یادآوری است که پیش بینی های فصلی نسبت به پیش بینی های روزانه و هفتگی از درصد صحت تا حدود 70درصد برخوردار است .

نظرات شما

*

*

*

() نظر