جلسه تودیع ومعارفه ذیحساب اداره کل هواشناسی استان کردستان

تاریخ ثبت: 1397/09/21 تعداد 62 بازدید از این خبر

جلسه تودیع و معارفه ذیحساب جدید اداره کل هواشناسی کردستان با حضور مدیران و معاونین هواشناسی واقتصاد و دارایی استان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان در روز چهارشنبه مورخه 23/8/97 در اداره کل هواشناسی استان مراسم تودیع و معارفه ذیحساب با حضور مدیر کل اقتصاد ودارایی و همکارانش و مدیر کل هواشناسی و معاونین برگزار شد. دراین مراسم از زحمات آقای صمدی به عنوان ذیحساب قبلی این اداره کل با اهدای لوح تقدیراز طرف مدیر کل اقتصادودارایی و مدیر کل هواشناسی تقدیر به عمل آمد.

همچنین در ادامه مراسم آقای حاجی ویسی به عنوان ذیحساب جدید اداره کل هواشناسی استان کردستان معرفی شد.

نظرات شما

*

*

*

() نظر