دیدار مدیرکل هواشناسی استان کردستان با مدیر کل فرودگاههای استان کردستان

تاریخ ثبت: 1397/09/20 تعداد 48 بازدید از این خبر

جلسه مشترک مدیران و کارکنان هواشناسی و فرودگاه استان کردستان در محل فرودگاه سنندج برگزار شد


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان ، روزسه شنبه مورخ 97/08/22 ، مدیر کل هواشناسی استان به همرا روسای پایش ، پیش بینی ، فنی و پرسنل هواشناسی فرودگاه سنندج ، مدیر کل فرودگاهها استان، معاون و پرسنل فرودگاه سنندج دیدار نمود. در این دیدار مهندس سیف زاده مدیرکل فرودگاه ضمن خیر مقدم به مدیرکل هواشناسی استان و همکارانش از همکاری بسیار خوب این عزیزان با پرسنل فرودگاه سنندج در بحث هواشناسی تقدیر و تشکر کردند. ایشان افزودند، جایگاه و اهمیت اطلاعات هواشناسی بعنوان یکی از فاکتورهای اصلی در پروازها محسوب می شود. وی بر گسترش همکاری و تعامل بین فرودگاه و هواشناسی و همچنین حمایت فرودگاه از ایستگاه هواشناسی فرودگاه سنندج تأکید نمود . سپس آقای صدیقی مدیر هواشناسی استان ضمن تشکر از مدیرکل فرودگاههای استان کردستان ، گفت هواشناسی آمادگی هر نوع همکاری در بخش هواشناسی با فرودگاه را دارد  ، ایشان در ادامه تأکید نمودند که این جلسات در آینده نیز بطور منظم مابین کارکنان ایستگاه هواشناسی فرودگاه و کارکنان مراقبت پرواز فرودگاه سنندج برگزار شود تا مسائل ومشکلات مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در رفع آنها اقدام شود .

نظرات شما

*

*

*

() نظر