چشم انداز بارش و دما برای 10 روزآینده(تاریخ صدور پنجشنبه 2-12-97)

تاریخ ثبت: 1397/12/02 تعداد 471 بازدید از این خبر

از سه شنبه 7-12-97 تا جمعه 10-12-97 بطور متناوب شاهد گذر امواج بارشی و ناپایدار خواهیم بود که سبب بارش باران و برف در منطقه می شود.


بارش:
براساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی، طی امروز پنجشنبه 2-12-97 هوای استان نسبتا پایدار است. در روز جمعه 3 اسفند و اوایل صبح روزشنبه 4 اسفند ، گذر موج ضعیفی از سطح استان سبب بارش های ضعیف و پراکنده برف و باران بویژه در نوار غربی استان می شود.
مجددا در روزهای یکشنبه 5 اسفند تا  دوشنبه 6 اسفند شرایط بارش نداریم و جریانات نسبتا پایدار بر منطقه حاکم می گردد.
از سه شنبه 7-12-97  تا جمعه 10-12-97   بطور متناوب شاهد گذر امواج بارشی و ناپایدار خواهیم بود که سبب بارش باران و برف در منطقه می شود.
همچنین در روز شنبه 11-12-97 جریانات پایدار بر منطقه حاکم می گردد. مجددا روز یکشنبه 12-12-97 موج دیگری از هوای ناپایدار ضمن عبور سبب بارش در استان می گردد.


 دما:
از امشب 2-12-97  تا صبح دوشنبه 6-12-97 تداوم سرما را در سطح استان داریم و دماهای شبانه و اول صبح به صفر و زیر صفر درجه سانتیگراد می رسد.
از سه شنبه 7-12-97 تا جمعه 10-12-97 از شدت سرما کاسته شده و دماهای شبانه و اول صبح نیز افزایش می یابد.
همچنین از شنبه 11-12-97 تا دوشنبه 13-12-97 مجددا با نفوذ توده هوای سرد، دما در منطقه کاهش می یابد و مخصوصا دماهای اول صبح و شبانه به صفر و زیر صفر درجه سانتیگراد خواهد رسید.
توجه: امکان تغییردرالگوهای آب و هوایی، بویژه برای پارامتر بارش وجود دارد، هر گونه تغییری در روزهای آینده اطلاع رسانی میگردد.

نظرات شما

*

*

*

() نظر